προβιβάζομεν

προβιβάζομεν
προβιβάζω
cause to step forward
pres ind act 1st pl
προβιβάζω
cause to step forward
pres ind act 1st pl
προβιβάζω
cause to step forward
imperf ind act 1st pl (homeric ionic)
προβιβάζω
cause to step forward
imperf ind act 1st pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”